General Reporter in Cape Town
Media24
Cape Town, Western Cape
Permanent
Apply
Posted 10 October 2018 - Closing Date 24 October 2018

Job Details

Job Description

Job Description

Netwerk24 is looking for an excellent general reporter. 
The reporter must be able to source, investigate and report on stories from a variety of 'beats'. 
The journalist should have a good understanding of digital journalism, be able to record video and take photos. The successful candidate must be willing to work irregular hours and overtime.

Netwerk24 is op soek na ’n puik algemene joernalis. 
Die betrokke joernalis moet daartoe in staat wees om berigte uit ’n wye verskeidenheid onderwerpsvelde te kan ontgin, na te vors en daaroor verslag te kan doen. 
Die joernalis moet ’n aanvoeling vir digitale joernalistiek hê, video en foto’s kan neem, en berigte kan skryf. Die suksesvolle kandidaat moet bereid wees om ongereelde ure en oortyd te werk.

Minimum Requirements

- Proven experience as a reporter,
- Relevant tertiary qualification,
- Valid driver's licence,
- Ability to report in Afrikaans. 

- Bewese ervaring as 'n verslaggewer,
- Toepaslike tersiêre kwalifikasie,
- Geldige rybewys, 
- Moet in Afrikaans verslag kan doen.

Skills & Competencies

- Ability to work comfortably in a digital, multi-platform environment, with skills in social media, photography   and videography. 
- Excellent Afrikaans language skills.

- Vermoë om met gemak in 'n digitale, multiplatform-omgewing te werk met vaardighede in sosiale media,   asook die neem van foto's en video. 
- Uitstekende taalvaardighede in Afrikaans

Duties & Responsibilities 

- Identify news stories. 
- Report the news, this includes breaking news and in-depth articles. 
- Maintain a contact network.

- Identifiseer nuusberigte. 
- Doen verslag. Dit sluit in brekende nuus en in-diepte artikels. 
- Hou 'n kontaknetwerk in stand.

About Us

24.com is a leading African network of popular digital publishing brands and online services across internet, mobile, applications, job listings and interactive TV. Centered on News24, 24.com is dedicated to creating and sustaining uniquely African online and mobile communities. As South Africa's largest digital publishing house, the network welcomes over 6 million local unique browsers monthly.

24.com is een van Afrika se voorste netwerke wat gewilde digitale uitgewershandelsmerke en aanlyndienste oor die internet, mobiele toestelle, apps, werkadvertensies en interaktiewe TV insluit. Met News24 as middelpunt, is 24.com verbind tot die skepping en instandhouding van unieke aanlyn- en mobiele gemeenskappe in Afrika. As Suid-Afrika se grootste digitale uitgewery verwelkom die netwerk meer as 6 miljoen plaaslike unieke blaaiers elke maand.

Disclaimer: Preference will be given to employment equity candidates.