Content Producer - NetNuus
Media24
Cape Town, Western Cape
Permanent
Apply
Posted 05 November 2018 - Closing Date 21 November 2018

Job Details

Job Description

Job Description
24.com is looking for a journalist for NetNuus, Media24’s Afrikaans news headlines app, in its Cape Town office. The main purpose of the role is to ensure that content is produced in accordance with the style of the publication, to work in a team, ensure engagement on the platform and write articles and find videos. 

24.com het tans ‘n vakature vir ‘n joernalis by NetNuus in sy Kaapse kantoor. Die suksesvolle kandidaat moet verseker dat inhoud in lyn met die publikasie se stylgids gepubliseer word, moet in ‘n span kan werk, lesersbetrokkenheid verseker en flitse foutloos kan skryf.

Minimum Requirements
- A tertiary qualification in journalism or media studies, 
- At least three (3) to five (5) years’ experience in writing, subbing and/or editing, 
- Knowledge and sound understanding of the Afrikaans market 

- ‘n Nagraadse kwalifikasie in joernalistiek of mediastudies, 
- Minstens drie (3) tot vyf (5) jaar ondervinding in skryf, herskryf en die redigering van inhoud,
- Kennis en ‘n deeglike begrip van die Afrikaanse lesersmark

Skills & Competencies 
- Excellent writing and editing skills, 
- Excellent attention to detail, 
- The ability to work in a high-pressure environment, 
- Willingness to work irregular hours and over weekends, 
- Digitally savvy, 
- Must have knowledge of a CMS (content management system) 
- Good sense of news and news management, 
- Curious by nature and interested in breaking news, 
- Great general knowledge of current affairs, 
- Self-starter 

- Uitstekende skryf- en taalvaardighede,
- Ingestel op detail en korrektheid, 
- Die vermoë om in ‘n hoë-drukomgewing te werk, 
- Bereid om ongereelde ure en oortyd te werk, 
- Digitaalvaardig ,
- Kennis van ‘n inhoudsbestuurplatform (CMS) 
- Goeie nuussin, 
- Nuuskierig en het ‘n belangstelling in brekende nuus, 
- Uitstekende algemene kennis en belangstelling in aktuele sake, 
- Neem eie inisiatief. 

Duties & Reponsibilities 
- Sourcing, rewriting and translating content from a variety of trusted sources to fit the news headlines       format of NetNuus, 
- Sourcing video content that’s applicable to newsworthy events, but also source weird, wonderful and out of   the ordinary content in line with the informal style of the brand, 
- Edit content to ensure it’s in line with the style of the publication, 
- Optimal usage of existing engagement tools: reactions, comments and push notifications, 
- Identifying new forms of engagement to ensure growth and retention of readers, 
- Ensure NetNuus is rolling during its operational hours, 
- Drive UGC to ensure constant flow of incoming user videos via the NetVideo stream, 
- Quarterly brainstorming for new content and engagement ideas, innovation or new revenue streams   #NetIdees, 
- Do whatever it takes to make NetNuus the leading free Afrikaans news service in South Africa 

- Soek, herskryf en vertaal inhoud uit verskeie vertroude nuusbronne om die nuusflits-formaat van NetNuus     se informele styl te pas, 
- Soek en vind van video wat relevant is tot nuuswaardige gebeure, maar ook vreemde, wonderlike en   ongewone inhoud om balans te handhaaf in die nuusstroom, 
- Gereelde redaksievergaderings om toekomstige gebeure en geleenthede te bespreek om interaktiewe  inhoud te genereer, 
- Optimale gebruik van beskikbare middele om lesersbetrokkenheid te verseker: reaksies, kommentare en   nuuskennisgewings om gereelde terugkoms te verseker, 
- Identifisering van nuwe interaktiewe hulpmiddels om lesergroei te bevorder, 
- Dryf leserbydraes in die vorm van video en die bestuur van die leservideostroom as ekstra   waardetoevoeging tot die platform, 
- Kom met vars en nuwe idees vorendag, 
- Dink aan idees en inhoud vir NetVideo,
- Doen alles moontlik om seker te maak dat NetNuus suksesvol is

About Us
Media24 is a leading media company in Africa with interests in digital media, newspapers, magazines, printing, distribution, book publishing, job classifieds and ecommerce. Media24’s digital media division, 24.com, is a leading African network of popular digital publishing brands and online services across internet, mobile and applications. 24.com is dedicated to creating and sustaining uniquely African online and mobile communities. As South Africa’s largest digital publishing house, the network welcomes over 16 million local unique browsers monthly. Media24 is part of Naspers, a multinational group of media and ecommerce platforms.

Disclaimer: Preference will be given to employment equity candidates.