General Reporter/Algemene verslaggewer
Media24
Pretoria, Gauteng
Permanent
Apply
Posted 14 October 2019 - Closing Date 18 October 2019

Job Details

Job Description

Main Purpose of the Job

Netwerk24 is looking for an excellent general reporter to report from Pretoria. The reporter must be able to source, investigate and report on stories from a variety of 'beats'. The journalist should have a good understanding of digital journalism, be able to record video and take photos. The suitable candidate will be able to work quickly and under pressure.  The successful candidate must also be willing to work irregular hours and overtime.

Job Outputs 

 • Identify news stories.
 • Report breaking news and write in-depth articles.
 • Maintain a contact network.

Skills and Competencies

 • The ability to work comfortably in a digital, multi-platform environment, with skills in social media, photography and videography.
 • Excellent Afrikaans language skills.

Qualifications and Experience

 • A relevant tertiary qualification.
 • A valid driver's licence.
 • Proven experience as a reporter.


Hoofdoel van die pos

Netwerk24 is op soek na ’n puik algemene verslaggewer om uit Pretoria verslag te doen. Die betrokke verslaggewer moet daartoe in staat wees om berigte uit ’n wye verskeidenheid onderwerpsvelde te kan ontgin, na te vors en daaroor verslag te kan doen. Die verslaggewer moet ’n aanvoeling vir digitale joernalistiek hê, video’s en foto’s kan neem. Die geskikte kandidaat sal blitsig kan skryf en onder druk kan werk. Die persoon moet ook bereid wees om ongereelde ure en oortyd te werk.

Pligte

 • Identifiseer nuusberigte.
 • Doen verslag oor brekende nuus en skryf diepteartikels.
 • Hou 'n netwerk van kontakte in stand.

Vaardighede en bevoegdhede

 • Die vermoë om met gemak in 'n digitale, multiplatform-omgewing te werk met vaardighede in sosiale media, asook die neem van foto's en video’s.
 • Uitstekende taalvaardighede in Afrikaans.

Kwalifikasies en ondervinding

 • ’n Toepaslike tersiêre kwalifikasie.
 • ’n Geldige rybewys.
 • Bewese ervaring as 'n verslaggewer.


Given the employment equity policy of Media24, preference will be given to suitable candidates from the designated groups.